Pisma Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku     Miasto i Gmina Myślenice
Publiczne Gimnazjum w Jaworniku    Starostwo Powiatowe w Myśleniceach
      
OGŁOSZENIE - PODATKI
Wpisany przez Władysław Kurowski   
czwartek, 05 marca 2015 15:2715 marca mija termin płatności I raty podatku od nieruchomości.

Podatek można wpłacić u Sołtysa: w czasie dyżuru na strażnicy OSP w sobotę 7 i 14 marca w godz. 9.00-12.00 lub w domu (pod Rudnikiem) w dniach  11 – 13 marca  w godz. 17.00 – 19.00     
W czasie dyżuru można odebrać decyzje z wymiarem podatku na 2015 rok.               

Sołtys      Władysław Kurowski

 
zebranie Stowarzyszenia
Wpisany przez Władysław Kurowski   
wtorek, 03 lutego 2015 14:46

OGŁOSZENIE!
Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Jawornika
zwołuje Walne Zgromadzenie  na dzień 16 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku.
Zarząd zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału
w Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd proponuje drugi termin Walnego Zgromadzenia na godz. 17.30
16 lutego 2015 r.
w przypadku braku kworum w pierwszym terminie.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Stowarzyszenia
Wacław Szczotkowski

 
występ orkiestry
Wpisany przez Władysław Kurowski   
czwartek, 27 listopada 2014 15:32

Pierwszy koncert Orkiestry Dętej w Jaworniku

Z ogromną satysfakcją informuję mieszkańców Jawornika, że odbył się pierwszy mini-koncert Orkiestry Dętej w Jaworniku podczas X obchodów Święta Niepodległości. Orkiestra, która została reaktywowana w ramach projektu „Reaktywacja, wyposażenie i szkolenie Orkiestry Dętej w Jaworniku”, po raz pierwszy zaprezentowała się społeczności lokalnej na uroczystej Akademii w Strażnicy OSP 11 listopada 2014 r. Dzięki pomocy przyznanej dla wyżej wymienionego projektu w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW, zostały zakupione instrumenty, w które wyposażono członków orkiestry. Szkolenie, które prowadził Pan Robert Bylica przyniosło widzialne i słyszalne efekty. Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w wieczornicy z okazji Święta Narodowego mogli się przekonać, że opłacają się inicjatywy podejmowane przy wsparciu Funduszy Europejskich. Oczywiście sukces jest możliwy, ale dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu dużej grupy zapaleńców, wytrwałych entuzjastów, którzy pomysł wskrzeszenia Orkiestry postanowili urzeczywistnić. Orkiestra zademonstrowała swoje umiejętności w trzech utworach: Hymnie Narodowym „Jeszcze Polska nie zginęła”, i w melodiach pieśni żołnierskich; „Wojenko, wojenko” oraz „Przybyli ułani pod okienko”. Dziękuję tym, którzy byli świadkami tego historycznego wydarzenia, inauguracyjnego występu Jawornickiej Orkiestry Dętej. Niewątpliwie będzie jeszcze sposobność niejednokrotnie zobaczyć i usłyszeć naszą orkiestrę. Przed nami zapewne kolejne wrażenia i przeżycia muzyczne, których należy się spodziewać podczas występu Orkiestry.

Wacław Szczotkowski

Zobacz zdjęcia (wybierz Więcej...)

 

Więcej…
 
podziękowanie
Wpisany przez Władysław Kurowski   
czwartek, 27 listopada 2014 10:51

SZANOWNI MIESZKAŃCY JAWORNIKA!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych.       Wysoka frekwencja wyborcza w Jaworniku, świadczy   o dojrzałej świadomości obywatelskiej mieszkańców Jawornika.
Jaworniczanie powinni naprawdę być z siebie dumni.
Dziękujemy Wyborcom, którzy nam zaufali i oddali głos na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.

Gwarantujemy, że nadal będziemy służyć z oddaniem swoją pracą dobru naszej Małej Ojczyzny;

Jawornika, gminy i powiatu.

Wacław Szczotkowski       Jarosław Szlachetka        Władysław Kurowski

 
Orkiestra gra
Wpisany przez Władysław Kurowski   
wtorek, 14 października 2014 14:22

Nasze plany możliwe dzięki Funduszom Europejskim

Z wielką radością i satysfakcją informuję szanownych mieszkańców Jawornika, że został zrealizowany pierwszy etap tworzenia Orkiestry Dętej w Jaworniku, zakończony wyposażeniem członków Orkiestry w instrumenty. Przedstawiam harmonogram podejmowanych działań sfinalizowanych pozyskaniem instrumentów:

  1. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich za pośrednictwem LGD „Między Dalinem i Gościbią” o przyznanie pomocy dla projektu „Reaktywacja, wyposażenie i szkolenie Orkiestry Dętej w Jaworniku” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW.
  2. Przeprowadzenie naboru do Orkiestry i rozpoczęcie szkolenia pt „Reaktywacja tradycji muzycznych Jawornika”. W szkoleniu uczestniczyła grupa 14 osób. Szkolenie prowadził  nieodpłatnie Pan Robert Bylica nasz parafialny organista. Szkolenie odbywało się w sali lekcyjnej naszego Gimnazjum udostępnionej nieodpłatnie.
  3. Podpisanie Umowy Przyznania Pomocy na wyżej wymienioną operację pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Jawornika.
  4. Zaciągnięcie kredytu na zakup instrumentów w kwocie 50 tyś. złotych  na podstawie umowy o kredyt pomostowy z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym. Spłacenie zadłużenia nastąpi w momencie otrzymania środków z tytułu dofinansowania przez Samorząd Województwa Małopolskiego.
  5. Zakup instrumentów dętych  dla orkiestry. Kontynuacja szkolenia na instrumentach zakupionych ze środków pozyskanych z dofinansowania przez Fundusze Europejskie.
  6. Złożenie wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Konsekwencją tego działania jest refundacja poniesionych wydatków na zakup instrumentów.

Wacław Szczotkowski - prezes Stowarzyszenia

ZOBACZ INSTRUMENTY

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9