Pisma Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku     Miasto i Gmina Myślenice
Publiczne Gimnazjum w Jaworniku    Starostwo Powiatowe w Myśleniceach
      
Zebranie Wiejskie
Wpisany przez Władysław Kurowski   
piątek, 30 października 2015 12:46

OgłoszenieW dniu 7 listopada 2015 r.(sobota) o godz.18:00 odbędzie się w strażnicy OSP Jawornik Zebranie Wiejskie.
W spotkaniu przewidujemy udział Burmistrza MiGm Myślenice Pana Macieja Ostrowskiego. Planowane tematy to: sprawozdanie sołtysa z działalności w roku 2015, przedstawienie zadań zgłoszonych do wykonania w następnych latach, co dalej z budową nowego przedszkola, podjęcie uchwały o cenie i ilości drewna pozyskiwanego z  lasu gminnego, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Wszystkich mieszkańców Jawornika zainteresowanych rozwojem naszej miejscowości serdecznie zapraszamy.


Jawornik, 29.10.2015 r.                                                                   Władysław Kurowski - sołtys

 
KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ...
Wpisany przez Władysław Kurowski   
czwartek, 22 października 2015 07:44

REGULAMIN KONKURSU
PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

ORGANIZATOR:  RADA SOŁECKA JAWORNIKA
CEL:
-  Prezentacja i popularyzacja piosenek patriotycznych i żołnierskich okazji Święta Niepodległości
-  Upowszechnianie śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
-  Promowanie talentów muzycznych i artystycznych wśród mieszkańców Jawornika
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:  WIECZORNICA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 2015r.STRAŻNICA OSP W JAWORNIKU
KATEGORIE:  SOLIŚCI: dzieci do 15 roku, dorośli od 16 roku życia
GRUPY WOKALNE – do sześciu osób

WARUNKI  ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA:
- W konkursie mogą wziąć udział soliści i grupy wokalne
- Zgłoszenie uczestników do konkursu obejmuje: przygotowanie i zaprezentowanie jednego wybranego utworu związanego z tematyką niepodległościową. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: Imię
i nazwisko solisty lub uczestników grupy (ilość osób w zespole), wiek uczestników, tytuł utworu, autora tekstu i muzyki.
- Uczestnicy mogą wykonywać utwór a cappella lub z podkładem muzycznym(z płyty lub „na żywo”). Podkład muzyczny z płyty, uczestnicy przygotowują na płytach CD-Audio. Płyta ma być opisana.
- Termin zgłoszenia udziału w konkursie do 5 listopada 2015r.
- Zgłoszenia przyjmują: p. Edyta Starzec-Sobieszkoda oraz p. Wacław Szczotkowski.
- Przesłuchania odbędą się w kolejności alfabetycznej nazwisk i nazw zespołów uczestników konkursu.
- Wokalistów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
ZASADY OCENIANIA:
- Jury działa w oparciu o regulamin konkursu.
- Jury ocenia występy w skali 1-10 punktów za każde wykonanie utworu
- Ocenie podlegają warunki głosowe, dobór utworu, ogólny wyraz artystyczny i ciekawa interpretacja.
- Oceny Jury są tajne
- Werdykt wydany na podstawie ocen Jury jest ostateczny, wobec którego nie przysługuje odwołanie.
- Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów konkursowych
- Nagrody zostaną wręczone w dn. 11 listopada 2015r. podczas uroczystej Akademii
- Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.
- Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie danych osobowych uczestnika.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
RADA SOŁECKA JAWORNIKA

 
Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa
Wpisany przez Władysław Kurowski   
sobota, 20 czerwca 2015 13:49

W trosce o bezpieczeństwo uczniów

W dniu 19 czerwca w Gimnazjum w Jaworniku odbyło się spotkanie przedstawicieli policji, sołtysa, przewodniczącego Rady Sołeckiej, pedagoga i Pani Dyrektor Renaty Marzec. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa w Gimnazjum jak również bezpieczeństwa mieszkańców Jawornika szczególnie tych najmłodszych. Spotkanie zwołane z inicjatywy Sołtysa i Pani Dyrektor było wywołane rozbojem w pobliżu Gimnazjum, w którym ucierpiał jeden z uczniów. Spotkanie zakończyło się apelem do policji o zwiększenie patroli szczególnie w okolicy centrum Jawornika. Wniosek ten został przyjęty przez przedstawicieli policji do realizacji. Sołtys Władysław Kurowski zaprosił tez dzielnicowego Jawornika Pana Tomasza Michalczewskiego na najbliższe posiedzenie Rady Sołeckiej.

W.Kurowski

 
SPOTKANIE RS
Wpisany przez Władysław Kurowski   
sobota, 11 lipca 2015 13:39

OGŁOSZENIE O SPOTKANIU RADY SOŁECKIEJ


Serdecznie zapraszam wszystkich członków Rady Sołeckiej na spotkanie, które odbędzie się w dniu 20 lipca (poniedziałek) o godzinie 19.00 w budynku Gimnazjum w Jaworniku. Godzinę przed spotkaniem dyżur pełnią przewodniczący RS, radny MiGm i sołtys.   


Sołtys

Jawornik,11.07.2015 r.                                                Władysław Kurowski

 
wybory w sołectwie
Wpisany przez Władysław Kurowski   
czwartek, 21 maja 2015 10:30

 

Mieszkańcy wybrali Sołtysa

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy mieli możliwość wybierać sołtysa i Radę Sołecką w wyborach bezpośrednich. Stało się to za sprawą nowej uchwały Rady Miejskiej; w sprawie statutów sołectw, które obecnie zawierają zapis: „wybory są bezpośrednie-wyborcy wybierają Sołtysa, Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby kandydatów wcześniej zgłoszonych”.


W związku z tym, że do Rady Sołeckiej zgłosiło się 14 kandydatów czyli w liczbie równej max. określonej w statucie, głosowania nie przeprowadzało się a za wybranych członków Rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych kandydatów. Są to: Dymek Teresa, Firek Paulina, Górecki Janusz, Haza Marianna, Hołuj Tadeusz, Jeleń Agnieszka, Łabędzki Dariusz, Pawłowski Andrzej, Polewka Jan, Pustuła Helena, Róg Adam, Starzec-Sobieszkoda Edyta, Szlachetka Andrzej i Włoch Adam. W wyborach na Sołtysa został zarejestrowany jeden kandydat - Władysław Kurowski i w dniu 12 kwietnia został wybrany Sołtysem, gdyż uzyskał ponad 95% ważnie oddanych głosów(głosowało 180 mieszkańców). W tym miejscu chcę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Jawornika za udział   w tych bardzo ważnych wyborach. Liczę na to, że w przyszłości będzie nas więcej, na tyle, aby frekwencja w naszej miejscowości nie odbiegała od innych miejscowości w Gminie Myślenice. Inauguracyjne posiedzenie Rady Sołeckiej odbyło się w poniedziałek 11 maja. W posiedzeniu tym wzięli udział ksiądz Proboszcz Władysław Salawa oraz radni Wacław Szczotkowski oraz Jarosław Szlachetka. Rada dokonała wyboru Przewodniczącego oraz Sekretarza, którym zostali odpowiednio Dariusz Łabędzki i Teresa Dymek. Na koniec chcę podziękować za solidną pracę członkom RS i Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji a szczególnie tym, którzy zakończyli pracę tj. Lucynie Bargieł, Marii Szafraniec Franciszkowi Moskalowi, Ryszardowi Kaliszowi i Janowi Wiśniczowi. Wierzę, że będziecie Państwo swoim doświadczeniem wspierać obecną Radę. Jestem też przekonany, że nowe osoby w RS wniosą nowe pomysły i odpowiednie zaangażowanie dla ich realizacji. Tego życzę wszystkim mieszkańcom Jawornika.

W.Kurowski-sołtys Jawornika

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10