Pisma Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku     Miasto i Gmina Myślenice
Publiczne Gimnazjum w Jaworniku    Starostwo Powiatowe w Myśleniceach
      
OGŁOSZENIE – prośba o zwrot zagubionego bagażu!!!
Wpisany przez Władysław Kurowski   
wtorek, 05 stycznia 2016 14:29Drogi „Grzybiarzu” z Jawornika

„Bardzo proszę o oddanie mojego zagubionego bagażu, który od 22 września nadal znajduje się w twoich rękach.
Wszystkie przedmioty znajdujące się w bagażu są dla mnie cenne i chciałabym je odzyskać. Zapewniałeś o swojej uczciwości, więc proszę o dotrzymanie danego słowa.
W podziękowaniu za zwrócenie bagażu czeka na ciebie wysoka nagroda pieniężna. Proszę o zwrócenie bagażu do Sołtysa Jawornika.”

Więcej…
 
Akcja Zima 2015/2016
Wpisany przez Władysław Kurowski   
wtorek, 05 stycznia 2016 14:25

Komunikat

W związku z okresem zimowym poniżej przedstawiam najważniejsze telefony osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg.

1.    Sekretarz Gminy – Bronisław Poradzisz                                   693-832-227
2.    Naczelnik Wydziału Mienia – Marcin Słomka                             697- 310- 003
3.    Kierownik Referatu Gosp.Kom. i Och. Srod. – Ł. Szczepański    12-639-23-35
4.    Straż Miejska                                                                    12-639-23-22, 609-600-003
5.    Komenda PSP Myślenice                                                     12-372-94-00, alarm.  998

Informuję Państwa, że drogi gminne i wewnętrzne przeznaczone do odśnieżania w Jaworniku odśnieża firma GREI – DRÓG Edward Raczek, Krzyszkowice    tel. 501-590-840.

Za stan drogi wojewódzkiej 955 - na Sułkowice odpowiada – Zarząd Dróg Wojewódzkich centrala 12-272-17-88, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich oddz. Myślenice – Adam Ślusarczyk.

Władysław Kurowski- sołtys

 
wycinka drewna
Wpisany przez Władysław Kurowski   
środa, 30 grudnia 2015 09:43

OGŁOSZENIE


W sprawie: zapotrzebowania mieszkańców Jawornika na drewno z lasu „gromadzkiego”
W związku z koniecznością podjęcia decyzji o wycince drzewa zwracam się z prośbą do Państwa o zgłaszanie zapotrzebowania na drewno do dnia 10 stycznia 2016 roku. Drewno będzie sprzedawane według cennika jak w uchwale zamieszczonej obok - po zatwierdzeniu przez Burmistrza MiGm Myślenice. Do cen z uchwały będzie doliczony podatek WAT, 8%-drewno opałowe, 23%-drewno tartaczne.
Decyzję o wycince zostanie podjęta po otrzymaniu pisemnego zapotrzebowania od mieszkańców. Podania o przydział drewna należy składać na piśmie (należy podać dane kontaktowe-najlepiej nr domu  i telefon, oraz mail)  u członków RS lub sołtysa podając liczbę sztuk (z przybliżoną kubaturą) i rodzaj drewna. Po podjęciu decyzji o wycince, pisemne wnioski mieszkańców zostaną przekazane do gminy w celu realizacji (odpowiedzialny Pan Józef Szybowski - wydział mienia).


Jawornik, 28 grudnia 2015 r.                        Władysław Kurowski - sołtys

 
Zebranie Wiejskie
Wpisany przez Władysław Kurowski   
piątek, 30 października 2015 12:46

OgłoszenieW dniu 7 listopada 2015 r.(sobota) o godz.18:00 odbędzie się w strażnicy OSP Jawornik Zebranie Wiejskie.
W spotkaniu przewidujemy udział Burmistrza MiGm Myślenice Pana Macieja Ostrowskiego. Planowane tematy to: sprawozdanie sołtysa z działalności w roku 2015, przedstawienie zadań zgłoszonych do wykonania w następnych latach, co dalej z budową nowego przedszkola, podjęcie uchwały o cenie i ilości drewna pozyskiwanego z  lasu gminnego, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Wszystkich mieszkańców Jawornika zainteresowanych rozwojem naszej miejscowości serdecznie zapraszamy.


Jawornik, 29.10.2015 r.                                                                   Władysław Kurowski - sołtys

 
KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ...
Wpisany przez Władysław Kurowski   
czwartek, 22 października 2015 07:44

REGULAMIN KONKURSU
PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

ORGANIZATOR:  RADA SOŁECKA JAWORNIKA
CEL:
-  Prezentacja i popularyzacja piosenek patriotycznych i żołnierskich okazji Święta Niepodległości
-  Upowszechnianie śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
-  Promowanie talentów muzycznych i artystycznych wśród mieszkańców Jawornika
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:  WIECZORNICA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 2015r.STRAŻNICA OSP W JAWORNIKU
KATEGORIE:  SOLIŚCI: dzieci do 15 roku, dorośli od 16 roku życia
GRUPY WOKALNE – do sześciu osób

WARUNKI  ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA:
- W konkursie mogą wziąć udział soliści i grupy wokalne
- Zgłoszenie uczestników do konkursu obejmuje: przygotowanie i zaprezentowanie jednego wybranego utworu związanego z tematyką niepodległościową. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: Imię
i nazwisko solisty lub uczestników grupy (ilość osób w zespole), wiek uczestników, tytuł utworu, autora tekstu i muzyki.
- Uczestnicy mogą wykonywać utwór a cappella lub z podkładem muzycznym(z płyty lub „na żywo”). Podkład muzyczny z płyty, uczestnicy przygotowują na płytach CD-Audio. Płyta ma być opisana.
- Termin zgłoszenia udziału w konkursie do 5 listopada 2015r.
- Zgłoszenia przyjmują: p. Edyta Starzec-Sobieszkoda oraz p. Wacław Szczotkowski.
- Przesłuchania odbędą się w kolejności alfabetycznej nazwisk i nazw zespołów uczestników konkursu.
- Wokalistów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
ZASADY OCENIANIA:
- Jury działa w oparciu o regulamin konkursu.
- Jury ocenia występy w skali 1-10 punktów za każde wykonanie utworu
- Ocenie podlegają warunki głosowe, dobór utworu, ogólny wyraz artystyczny i ciekawa interpretacja.
- Oceny Jury są tajne
- Werdykt wydany na podstawie ocen Jury jest ostateczny, wobec którego nie przysługuje odwołanie.
- Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów konkursowych
- Nagrody zostaną wręczone w dn. 11 listopada 2015r. podczas uroczystej Akademii
- Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.
- Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie danych osobowych uczestnika.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
RADA SOŁECKA JAWORNIKA

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11