Pisma Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku     Miasto i Gmina Myślenice
Publiczne Gimnazjum w Jaworniku    Starostwo Powiatowe w Myśleniceach
      
Informacja i podziękowanie
Wpisany przez Władysław Kurowski   
czwartek, 10 marca 2016 15:12

SZANOWNI MIESZKAŃCY JAWORNIKA

Od kilku lat jako sołtys Jawornika pełniłem też funkcję inkasenta podatków, która to funkcja zwyczajowo, zarówno w Jaworniku jak i w innych miejscowościach, od dziesiątków lat była związana z osobą sołtysa jako osobą zaufania publicznego. Niestety, decyzją burmistrza zostałem pozbawiony tej funkcji bez podania jakiejkolwiek przyczyny a nawet w sposób oficjalny nie zostałem o tym fakcie powiadomiony, co wydaje się powinno być minimum dla wypełnienia standardów przyzwoitości.
Na ten czas chcę Państwu tą drogą serdecznie podziękować za współpracę w tym zakresie, za ponoszenie czasami dodatkowego trudu i wykazanie cierpliwości i przychylności. Chociaż  płacenie podatków nie należy do przyjemności  to mam nadzieję, że moja praca w tym obszarze była przez Państwa dobrze oceniana i taką w pamięci pozostanie.
Serdecznie dziękuję w imieniu własnym ale i Rady Sołeckiej w Jaworniku, bo przecież Państwa decyzja o płaceniu podatku za pośrednictwem sołtysa, przekładała się w przekazywanej przeze mnie części prowizji,  na wsparcie finansowe dla wielu inicjatyw społecznych. 
Myślę, że nasza współpraca chociaż została ograniczona to jednak się nie kończy i jeżeli jako sołtys  czy radny powiatowy będę  mógł być Państwu w czymkolwiek  pomocny to proszę o kontakt.


Z poważaniem :
Władysław Kurowski

 
Stanowiska Zebrania Wiejskiego
Wpisany przez Władysław Kurowski   
czwartek, 25 lutego 2016 19:44

W dniu 14 lutego 2016 r. odbyło się Zebranie Wiejskie, którego wynikiem są poniższe stanowiska w sprawach rozszerzenia granic administracyjnych miasta Myślenice oraz w sprawie planowanych w 2016 roku podwyżek cen wody i ścieków.

Więcej…
 
Zebranie Wiejskie
Wpisany przez Władysław Kurowski   
piątek, 12 lutego 2016 17:58

OGŁOSZENIE – Zebranie Wiejskie!!!


W dniu 14 lutego (w niedzielę) o godz. 10.00 w strażnicy OSP odbędzie się Zebranie Wiejskie. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszam. W razie braku quorum drugi termin Zebrania ogłasza się  na 10.30, które będzie prawomocne bez względu na liczbę uczestników.
Tematem będzie wypracowanie stanowiska Zebrania Wiejskiego
w sprawie:
1.proponowanego przez Gminę zmniejszenia Jawornika i włączenia jego części do Myślenic,
2. Zapowiadanych podwyżek cen za wodę i ścieki.
Ze względu na wagę spraw  zachęcam do licznego udziału celem wypracowania wspólnego stanowiska.


Jawornik, 05.02.2016 r.                                         Władysław Kurowski - sołtys

 
OGŁOSZENIE – prośba o zwrot zagubionego bagażu!!!
Wpisany przez Władysław Kurowski   
wtorek, 05 stycznia 2016 14:29Drogi „Grzybiarzu” z Jawornika

„Bardzo proszę o oddanie mojego zagubionego bagażu, który od 22 września nadal znajduje się w twoich rękach.
Wszystkie przedmioty znajdujące się w bagażu są dla mnie cenne i chciałabym je odzyskać. Zapewniałeś o swojej uczciwości, więc proszę o dotrzymanie danego słowa.
W podziękowaniu za zwrócenie bagażu czeka na ciebie wysoka nagroda pieniężna. Proszę o zwrócenie bagażu do Sołtysa Jawornika.”

Więcej…
 
Akcja Zima 2015/2016
Wpisany przez Władysław Kurowski   
wtorek, 05 stycznia 2016 14:25

Komunikat

W związku z okresem zimowym poniżej przedstawiam najważniejsze telefony osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg.

1.    Sekretarz Gminy – Bronisław Poradzisz                                   693-832-227
2.    Naczelnik Wydziału Mienia – Marcin Słomka                             697- 310- 003
3.    Kierownik Referatu Gosp.Kom. i Och. Srod. – Ł. Szczepański    12-639-23-35
4.    Straż Miejska                                                                    12-639-23-22, 609-600-003
5.    Komenda PSP Myślenice                                                     12-372-94-00, alarm.  998

Informuję Państwa, że drogi gminne i wewnętrzne przeznaczone do odśnieżania w Jaworniku odśnieża firma GREI – DRÓG Edward Raczek, Krzyszkowice    tel. 501-590-840.

Za stan drogi wojewódzkiej 955 - na Sułkowice odpowiada – Zarząd Dróg Wojewódzkich centrala 12-272-17-88, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich oddz. Myślenice – Adam Ślusarczyk.

Władysław Kurowski- sołtys

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 12