Pisma Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku     Miasto i Gmina Myślenice
Publiczne Gimnazjum w Jaworniku    Starostwo Powiatowe w Myśleniceach
      
Orkiestra gra
Wpisany przez Władysław Kurowski   
wtorek, 14 października 2014 14:22

Nasze plany możliwe dzięki Funduszom Europejskim

Z wielką radością i satysfakcją informuję szanownych mieszkańców Jawornika, że został zrealizowany pierwszy etap tworzenia Orkiestry Dętej w Jaworniku, zakończony wyposażeniem członków Orkiestry w instrumenty. Przedstawiam harmonogram podejmowanych działań sfinalizowanych pozyskaniem instrumentów:

  1. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich za pośrednictwem LGD „Między Dalinem i Gościbią” o przyznanie pomocy dla projektu „Reaktywacja, wyposażenie i szkolenie Orkiestry Dętej w Jaworniku” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW.
  2. Przeprowadzenie naboru do Orkiestry i rozpoczęcie szkolenia pt „Reaktywacja tradycji muzycznych Jawornika”. W szkoleniu uczestniczyła grupa 14 osób. Szkolenie prowadził  nieodpłatnie Pan Robert Bylica nasz parafialny organista. Szkolenie odbywało się w sali lekcyjnej naszego Gimnazjum udostępnionej nieodpłatnie.
  3. Podpisanie Umowy Przyznania Pomocy na wyżej wymienioną operację pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Jawornika.
  4. Zaciągnięcie kredytu na zakup instrumentów w kwocie 50 tyś. złotych  na podstawie umowy o kredyt pomostowy z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym. Spłacenie zadłużenia nastąpi w momencie otrzymania środków z tytułu dofinansowania przez Samorząd Województwa Małopolskiego.
  5. Zakup instrumentów dętych  dla orkiestry. Kontynuacja szkolenia na instrumentach zakupionych ze środków pozyskanych z dofinansowania przez Fundusze Europejskie.
  6. Złożenie wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Konsekwencją tego działania jest refundacja poniesionych wydatków na zakup instrumentów.

Wacław Szczotkowski - prezes Stowarzyszenia

ZOBACZ INSTRUMENTY

Więcej…
 
konkurs
Wpisany przez Władysław Kurowski   
poniedziałek, 13 października 2014 14:46

O G Ł O S Z E N I E


Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
RADA SOŁECKA JAWORNIKA
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW JAWORNIKA DO UDZIAŁU  W KONKURSIE
NA WIERSZ O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ POD NAZWĄ

„POLSKA TO MOJA OJCZYZNA”
NAGRODY DLA LAUREATÓW KONKURSU ZOSTANĄ WRĘCZONE
PODCZAS UROCZYSTEJ AKADEMII
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W DN. 11.11.2014r.
PRACE KONKURSOWE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 3.11.2014.
U PANA WACŁAWA SZCZOTKOWSKIEGO LUB WŁADYSŁAWA KUROWSKIEGO

Rada Sołecka i Sołtys Jawornika

 
PODATKI 2014
Wpisany przez Władysław Kurowski   
środa, 12 marca 2014 07:54
OGŁOSZENIE - PODATKI


15 marca mija termin płatności I raty podatku od nieruchomości.

Podatek można wpłacić u Sołtysa: w czasie dyżuru na strażnicy OSP w sobotę 15 marca w godz. 9.00-12.00 lub w domu (pod Rudnikiem) w dniach  12 – 14 marca w godz. 17.00 – 19.00      
                                                                                                                                                                                                                             Władysław Kurowski
 
spotkanie opłatkowe
Wpisany przez Władysław Kurowski   
poniedziałek, 20 stycznia 2014 00:00

Opłatek Jawornicki 2014

 

Tradycyjnie, bo już ósmy raz spotkali się na strażnicy Ci, którzy w roku minionym byli najbardziej zaangażowani w życie naszej społeczności oraz ich małżonkowie.
Honory gospodarzy pełnili Ks.Proboszcz Władysław Salawa i sołtys Jawornika Władysław Kurowski.
Więcej…
 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Jawornika
Wpisany przez Władysław Kurowski   
poniedziałek, 03 lutego 2014 09:39


Adekwatnie do Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Jawornika, na początku roku 2014, nastąpiła właściwa i zasadna pora, aby zwołać Walne Zgromadzenie, którego celem jest przyjąć sprawozdanie ustępującego Zarządu za okres trzyletniej działalności i powołać nowe władze Stowarzyszenia na następną, trzyletnią kadencję. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbyło się w zaplanowanym terminie tj. 23 stycznia 2014 r.(czwartek)  o godz. 18.00  w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9