Pisma Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku     Miasto i Gmina Myślenice
Publiczne Gimnazjum w Jaworniku    Starostwo Powiatowe w Myśleniceach
      
Będzie kładka w Jaworniku? PDF Drukuj Email
środa, 03 lipca 2013 11:15

Wszystko wskazuje, że tak. Wcześniej informowałem Państwa o zapewnieniach, przekazanych Radzie Sołeckiej przez przedstawicieli Oddziału Krakowskiego GDDKiA, że planowana jest budowa kładki dla pieszych  w Jaworniku w okolicy skrzyżowania z drogą "sułkowicką"

Teraz to już nie tylko mowa ale pierwsze konkrety. W dniu 27 czerwca GDDKiA ogłosiła przetarg nieograniczony na "budowę kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 7 w km 692+200 w miejscowości Jawornik". Zakres robót obejmuje w szczególności:

 

-budowę kładki dla pieszych;

-przebudowę sieci teletechnicznej w rejonie kładki;

-przebudowę i budowę sieci energetycznej w rejonie kładki;

-budowę odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z kładki i przylegającego terenu;

-przebudowę ogrodzenia;

-budowę dojść do kładki wraz z poboczami i korpusem;

-budowę odwodnienia liniowego;

-budowę odcinka drogi dojazdowej o nawierzchni tłuczniowej.

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków UE pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Przewidywany czas realizacji zamówienia to 14 miesięcy. Otwarcie ofert nastąpi 12 lipca.

Po tym terminie poinformuję Państwa o dalszym biegu sprawy.

Władysław Kurowski